Minőségirányítás


MINŐSÉGPOLITIKA

Társaságunk célja a minőség folyamatossága melletti feltétlen elkötelezettség. Biztosítani kívánjuk, hogy a szolgáltatásaink színvonala a megrendelőink igényeinek maradéktalanul megfeleljen.

Szolgáltatásaink középpontjában a megrendelők állnak, a velük való személyes és közvetlen kapcsolattartás erősíti a bizalmat.

A megrendelői elégedettség elérésének egyik fontos alapja, az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer. A mérhető minőségcéljainkat az éves üzleti terv tartalmazza, amelyet rendszeresen értékelünk.

A minőségirányítási rendszer működtetése elősegíti a szolgáltatások minőségének folyamatos biztosítását, a jogszabályi követelmények betartását, a helyes munkavégzést és lehetőséget nyújt a tevékenységi folyamatok, a szállítók, alvállalkozók ellenőrzésére.

A folyamatos fejlesztés és a célok elérése érdekében a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. biztosítja:
· a munkaerő képzését
· a modern technika alkalmazásának folyamatosságát
· a munkakörnyezet fizikai tényezőit
· a működéshez és fejlesztéshez szükséges anyagi forrásokat

A Kft. minden dolgozója személyes tudásával és felelősségével hozzájárul a szervezet sikeres működéséhez.

A minőségpolitikát minden dolgozó ismeri, az abban leírtak szerint végzi munkáját. A GOMÉP Ipari és kereskedelmi Kft. ügyvezetője, személyesen is elkötelezem magam a minőség és a minőségpolitikában megfogalmazott célok megvalósítása iránt.KÖRNYEZETI POLITIKA

A GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. vezetése, az üzleti céljainak elérése és a minőségközpontú munkavégzés mellett a környezet megóvására is fokozott hangsúlyt kíván helyezni, ezért elkötelezte magát, hogy a generálkivitelezés során kiemelt szerepet szán a környezetvédelemnek.

A szervezet minden szintjén erősíteni kívánjuk a felelősségérzetet környezetünk védelméért, a fenntartható fejlődés megvalósításáért.

Ennek megfelelően alapvető környezeti politikai célkitűzéseink az alábbiak:

· Tevékenységünk során a fenntartható fejlődés alapelveit tartjuk szem előtt. Ennek megfelelően működésünk környezeti hatásainak folyamatos kontrollálása és a környezeti terhelés minimalizálása végett működtetjük, és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerünket.

Az alaptevékenységünket képező tevékenységek, valamint az ennek végzéséhez elengedhetetlenül szükséges támogató tevékenységek környezeti hatásait rendszeresen feltárjuk, értékeljük, s a jelentős hatások kezelésére a környezeti politikából következő célokat és programokat állítunk fel.

Törekszünk a fenntartható fejlődés biztosítására, a környezetszennyezés megelőzésére, a keletkező hulladékok mennyiségének és az erőforrások fogyasztásának csökkentésére, az esetlegesen bekövetkező vészhelyzetek hatékony kezelésére.

· Elkötelezzük magunkat a társaságunk tevékenységeire vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelőírások és egyéb vállalt követelmények teljesítése mellett.

· Környezetközpontú irányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük a hatékonyság növelése érdekében, valamennyi érdekelt felünk megelégedettségére.

· Dolgozóink környezetvédelem iránti elkötelezettségét rendszeres oktatással, a munkatársak motiválásával, továbbképzésével biztosítjuk.

· Minden új tevékenység és technológiai eljárás bevezetése előtt, annak környezetre gyakorolt hatását megvizsgáljuk, részletesen felmérjük. Célunk, hogy a bevezetésre kerülő új technológiák a réginél környezetkímélőbbek legyenek.

· A társaság számára munkát végző alvállalkozókat minden esetben tájékoztatjuk, hogy munkájuk során a környezetvédelemre vonatkozó szabályokat vegyék figyelembe.

A GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. a környezetvédelem ügyét elsőrendű fontosságúnak tekinti, ezért a Kft. minden dolgozójától elvárja, hogy munkájával hozzájáruljon a társaság környezeti politikájának megvalósításához, és az MSZ EN ISO 14001: 2005 szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer eredményes működéséhez.MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI POLITIKA

A GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. munkavállalóinak biztonsága és egészségének védelme alapvetően fontos a Társaság eredményes működése szempontjából.

Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés az alkalmazás alapfeltétele. Minden veszélyeztetettség ésszerű keretek között tartható, és minden munkabaleset és foglalkozási megbetegedés megelőzhető.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést a vezetőség elsődleges felelősségének tekinti.

A munkavállalók egészségének és testi épségének megóvására és a munkabiztonság magasabb szintjének elérése érdekében:

Bevezetjük és működtetjük az MSZ 28001:2008 szabvány szerinti „Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszert” (MEBIR), melynek működését és hatékonyságát folyamatosan ellenőrizzük, mérjük, értékeljük és fejlesztjük.

Megfogalmazzuk, és nyilvánosságra hozzuk a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében kitűzött MEB célokat, és gondoskodunk arról, hogy a célok és programok megvalósításához szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak.

Tevékenységünk műszaki körülményeinek folyamatos fejlesztésével, a munkavédelmi jogszabályok betartásával MEB teljesítményünket folyamatosan javítjuk.

Biztosítjuk az információáramlást a különböző szervezeti szintek között. Ez lehetővé teszi, hogy a politikában foglaltakat a szervezet minden szintjén megértsék, megvalósítsák és fenntartsák.

Szerződéses partnereinktől, alvállalkozóinktól, beszállítóinktól elvárjuk, hogy MEBIR politikánk céljait és elveit elfogadják, és tevékenységüket ennek figyelembe vételével végezzék.

Politikánkat és annak megvalósítását rendszeres időközönként felülvizsgáljuk.

Minden munkavállalónktól elvárjuk, hogy munkáját az érvényben levő szabályozásnak megfelelően, biztonságban végezze.

A MEB politika megvalósítása érdekében vállaljuk a szabálynak megfelelő, dokumentált működést és rendszeres felülvizsgálatot.